Gedeon tanya


Munkálatok: Épület felmérése a Kovács Építész Mű-hely Kft. alvállalkozásában
Felmérés ideje: 2011
Alapterület: 500 m2